Mistrovství České republiky mládeže
SRC – dráhové modely automobilů

Zlín – Tlumačov
28. – 29. dubna 2017Historie  |  Foto  |  Výsledky  | 
propozice PDF

Vyhlašovatel:

Svaz modelářů České republiky (U Pergamenky 3, Praha 7)


Pořadatel:

SRC Zlín modelářský klub p.s. (automodelářský klub SMČR č. 21)


Datum a místo konání:

28. – 29. dubna 2017

autodráha SRC zlín

Sokolská 401, 763 62 Tlumačov


Ostatní údaje o ubytování, dráze apod. viz webové stránky mistrovství

http://src.sophics.cz/mcrz2017


Organizační štáb MČR

Ředitel soutěže: Kamil Klapka

Hlavní rozhodčí: Martin Neček

Rozhodčí: Viktor Mechl, Stanislav Mechl

Technická komise Rostislav Sedlařík, Kamil Klapka


Čestní hosté mistrovství:

- Mgr. Miroslav Navrátil, předseda Svazu modelářů České republiky


Registrace:

Všichni účastníci jsou povinni se registrovat nejpozději do 10.4.2017.
Registrace je možná na e-mail
src.zlin@centrum.cz nebo kamil.klapka@sophics.cz nebo na tel. 603 746 472 ( Kamil Klapka ).


Soutěžní kategorie:

PR/32, PR/24 a ES-G12

Věkové kategorie

Mladší žáci (narození 2005 - 2011 včetně)

Starší žáci (narození 2002 - 2004 včetně)

Junioři (narození 1999 - 2001 včetně)


Pravidla:

Pro Mistrovství ČR automodelářů – mládeže platí platná pravidla dráhových automodelářů s  výjimkami uvedenými dále v těchto propozicích.

Rozhodující pro případné spory je ředitel soutěže ve věcech organizačně-soutěžních a technická komise ve věcech technických.


Nominace:

Mistrovství ČR automodelářů - mládeže se může zúčastnit každý člen SMČR, který splňuje věkový limit a zúčastnil se od 1. září 2016 alespoň jednoho závodu uvedeného v KAuM oficiálním kalendáři závodů 2016/2017.


Startovné:

Startovné 100,- Kč (bez ohledu na počet kategorií).


Ceny:

První tři v každé kategorii a věkové kategorii získají poháry a diplomy, případně věcné ceny.


Ubytování:

Pro nominované a přihlášené účastníky zajištěno bezplatně v místě konání (prostory sokolovny). Spacáky a podložky (karimatky) je nutné mít s sebou.


Stravování:

Pro registrované účastníky zajištěno bezplatně. Strava bude zajištěna od pátečního večera do sobotního večera. Občerstvení zajištěno formou bufetu v průběhu celého mistrovství.


Časový harmonogram


Pátek 28.4.2017

Od 12:00 Volný trénink, prezence účastníků

17:00 Oficiální zahájení MČR

17:10 - 18:00 Trénink PR/32

17:30 - 18:00 Přejímka PR/32

18:00 - 18:30 večeře

18:45 - 19:15 Kvalifikace PR/32

19:15 - 21:00 Závod PR/32

21:00 - 22:00 Volný trénink, večerka

21:00 Schůzka zástupců klubů

Sobota 29.4.2017

07:15 – 08:00 Snídaně

08:00 - 10:00 Trénink PR/24

09:30 - 10:00 Přejímka PR/24

10:00 - 10:45 Kvalifikace PR/24

10:45 - 13:00 Závod PR/24

13:00 - 14:00 Oběd

13:30 - 15:00 Trénink ES-G12

14:30 - 15:00 Přejímka ES-G12

15:00 - 15:45 Kvalifikace ES-G12

15:45 - 18:00 Závod ES-G12

18:00 – 18:30 Vyhlášení pořadí, ukončení mistrovství ČR

18:30 – 20:00 Volný trénink


Neděle 30.4.2017

07:30 – 08:30 Odjezd účastníků, kteří chtějí přespat do neděle

Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě se zástupci klubů časový program upravit v závislosti na počtu závodníků.Pravidla


  1. Soutěžní

Platná soutěžní pravidla viz http://kaum.svazmodelaru.cz a s dále uvedenými výjimkami a upřesněním.


1.1 Systém závodu
1.2 Přejímka a depo

1.3 Dráha
  1. Stavební


2.1. Společná ustanovení

2.1.1. Pneumatiky předních kol musí být mít černou barvu. Musí být umístěna na podvozku kolmo k rovině dráhy s tolerancí +/- 10°. V souladu s platnými pravidly lze v těch kategoriích, kde to povolují pravidla, použít nalepovací přední kola odpovídajících rozměrů.

2.1.2. Karoserie musí být realisticky vystřižena, není povolena úprava tvaru a rozměrů. Je zakázáno použít přídavné aerodynamické prvky. Na karoserii smí být udělány otvory pouze v místech odpovídajících skutečné předloze. Přední a zadní část karoserie nesmí být zkrácena. Přední blatníky nemusí být vystřiženy, ale při pohledu z boku musí být viditelný celý obvod kola.

2.1.3. Model musí být realistickým způsobem barevně povrchově upraven. Všechna okna musí být průhledná. Světla mohou být průhledná. Ostatní plochy karoserie musí být nabarveny. Nabarvení musí být provedeno tak, aby při umístění modelu na podložku nebyly viditelné díly podvozku (tj., aby nebyla karoserie „průhledná“). Karoserie modelu musí zakrývat celý podvozek včetně celého vodítka a zadních kol. Model při pohledu shora musí být v celém půdorysu neprůhledný.

2.1.4. Každý model musí být opatřen minimálně třemi startovními čísly. Minimální velikost pro modely v měřítku 1/32 je 5 mm a pro modely v měřítku 1/24 8 mm. Čísla musí být na karoserii nalepena nebo nastříkána, nikoliv napsána např. fixem.

2.1.5. Model musí být zespodu na podvozku nebo karoserii čitelně označen celým jménem závodníka.

2.1.6. Každý model musí být vybaven trojrozměrným, barevně provedeným pilotem.


2.2. Specifikace motorů

viz stavební pravidla KAuM SMČR s následujícími výjimkami:

2.2.1 Motory 16D (Super 16D)

Povoleny jsou motory třídy 16D (Super 16D) s jedním párem keram. magnetů, uzavřený obal typu „D“ a plastikové čelo.

Je možno použít kotvu Proslot 700S Outlaw bez štítku. Kotva nesmí být převinuta a je zakázáno upravovat průměr její hřídele.

Je povoleno: vyměnit ložiska za kuličková.


2.2.2 Motory X12

Obal uzavřený typu "C", Čelo plastikové, pouze dva keramické magnety.

Kotva nesmí být převinuta a je zakázáno upravovat průměr její hřídele.


2.2.1 Motory 16C

Nejsou povoleny.


2.3. PR/32 – polomakety cestovních a GT vozů (1:32)


KAROSERIE

Povoleny jsou karoserie dle úvodní definice kategorie PR/32. Karoserie třídy ES/32 nejsou přípustné. Ostřiženy musí být tak, aby byl zachován charakteristický vzhled daného vozu (maska, světla, dveře apod.). Na přední části karoserie je nutno zachovat 1mm svislou výšku spoileru karoserie. Lze použít nalepovací přední kola.


PODVOZEK

Povoleny jsou produkční podvozky Parma International 32, Parma Flexi Womp 32 a Demon, JK Cheetah 11 – Hypersonic 32. Nelze je nijak upravovat a doplňovat, s  výjimkou vyztužení držáků ložisek zadní hřídele drátem ve tvaru U a zvětšení délky drážky držáku motoru tak, aby motor šel přisunout víc k hřídeli zadních kol.

Připájet lze ložiska zadní hřídele, přívodní kabely motoru, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol, přední hřídel, pastorek a motor. Zavěšení předních kol musí být provedeno na jedné nedělené rovné hřídeli a v místě určeném pro umístění přední nápravy. Pro uložení zadní hřídele musí být použita kluzná ložiska.


MOTOR

Motor JK Falcon Retro bez úprav dodaný pořadatelem.

KOLA

minimální průměr předních kol (samolepek) 12 mm


OSTATNÍ ROZMĚRY

minimální světlost pod zadní nápravou vč. převodu 0,8 mm

minimální výška modelu v místě horní hrany předního „skla“ karoserie, měřeno na technické desce 25 mm

maximální šířka modelu 64 mm


2.4 PR/24 – polomakety cestovních vozů (1:24)


KAROSERIE

Povoleny jsou karoserie dle úvodní definice. Ostřiženy musí být tak, aby byl zachován charakteristický vzhled daného auta (maska, světla, dveře apod.). Na přední části karoserie je nutno zachovat 1mm svislou výšku spoileru karoserie.


PODVOZEK

Povoleny jsou produkční podvozky Parma Flexi Car, Parma Flexi 2-5, J.K. Cheetah (všech typů, včetně JKC43 Cheetah Aeolos ), Trinity Spider, Trinity 2000, Champion Turbo Flex, J.K. Scorpio II, J.K. Scorpio III, Mosseti Titan a Mosseti Patriot. Je zakázáno použít hliníkové nebo duralové bočnice.

Podvozek nelze nijak upravovat, vyztužovat a doplňovat.

Připájet lze ložiska zadní hřídele, přívodní kabely motoru, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol, přední hřídel, pastorek a motor.

Minimální povolená výška horní hrany zadní hřídele od spodní hrany podvozku je 8,6 mm. Zadní hřídel musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu, pro její uložení musí být použita kluzná ložiska.

Lze použít nalepovací přední kola.


MOTOR

Motor třídy 16D (Super 16D)


KOLA

minimální průměr předních kol 12,7 mm

maximální šířka zadních kol 20,7 mm


OSTATNÍ ROZMĚRY

minimální světlost modelu pod zadní nápravou vč. převodu 0,8 mm

maximální výška spodní hrany zadního nárazníku karoserie 12,7 mm

maximální výška modelu v místě zadního křídla 35 mm

maximální šířka modelu 83 mm


2.5 ES-G12polomakety prototypů a sportovních vozů se zakrytými koly (1:24)


KAROSERIE

Podle základní definice. Je možné použít karoserie s otevřeným kokpitem řidiče i uzavřenou kabinou.

Musí být zachována svislá přední hrana karoserie minimálně 1mm.


PODVOZEK

Volný.


MOTOR

Motor třídy X12, 16D (Super 16D)


KOLA

minimální průměr předních kol (samolepek) 12,7 mm

maximální šířka zadních kol 20,7 mm


OSTATNÍ ROZMĚRY

minimální světlost modelu pod zadní nápravou vč. převodu 0,8 mm

maximální výška modelu v místě zadního křídla 38 mm

maximální šířka modelu 83 mm


Všechny rozměry mimo světlosti se měří na technické desce (zapuštěná zadní kola a vodítko)